ubezpieczenia Turystyczne

Zapewnij sobie spokojne wakacje.

Korzyści Z ubezpieczenia

Zabezpieczenie

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, w szczególności nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie daje Ci komfort i spokojną głowę.

Ograniczenie ryzyka

A nawet gdyby zaszedł nieszczęśliwy wypadek, to zdecydowanie taniej jest wykupić ubezpieczenie, niż pokryć ewentualne straty.

Komfort

Czy nie jest lepiej pojechać na wakacje ze spokojną głową i solidnie wypoczać?

Przykładowe ubezpieczenia

Zapoznaj się z potencjalnymi rozwiązaniami

Ubezpiecz swoje mienie na czas podróży na wypadek kradzieży.
Od kradzieży
Zabezpieczenie mienia
Ubezpiecz siebie i swoich bliskich na wypadek nieszczęśliwego wypadku.
NNW
Ochrona zdrowia
Ubezpiecz swoje wakacje na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń.
Losowe wypadki
Parasol ochronny

Co możesz chronić w ramach polisy?

Ubezpieczenia na czas podróży obejmują przede wszystkim zdrowie i życie osoby podróżującej, a także (w zależności od wariantu) towarzyszących jej osób bliskich. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa obejmuje np. leczenie w razie wypadku za granicą, koszty hospitalizacji, koszty akcji ratunkowej, ale także koszty związane z nieszczęśliwymi wypadkami ze skutkiem śmiertelnym. Dodatkowe warianty ubezpieczenia zapewniają ochronę np. osobom, które podczas podróży planują uprawiać sporty ekstremalne.

Zakres ubezpieczenia oraz wysokość składki

Do najważniejszych zakresów ubezpieczeń podróżnych należą:

·       Ubezpieczenia kosztów leczenia i hospitalizacji za granicą,

·       Ubezpieczenie na życie

·       Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

·       Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego,

·       Assistance podróżny.


Wysokość składki ubezpieczenia podróżnego zależy od wielu czynników, takich jak: wartość polisy, czas podróży, miejsce docelowe, liczba i wiek osób objętych ubezpieczeniem oraz wybrany wariant ubezpieczenia.

Przyjdź i poznaj Naszą ofertę

Z chęcią doradzimy Ci najlepsze rozwiązanie.